5 Ocak 2018 Cuma

Yıldıray Çınar : Kız Senin DerdindenKız senin derdinden derbeder oldum
Derdu derunumu sor da sonra git
Hasretinden Mecnun misali oldum
Ne hale düşmüşem de hey yar gör de sonra git

Ağırgöl Dağı’ndan Gahmut Yaylası
Hangi gün inersen hoştur havası
Di gel düzgün di gel çektirme yası
Göz de on ikiden hey yar vur da öyle git

Aşık olan maşuğunu atar mı
Gül yerinde kara çalı biter mi
Aslan yatağında tilki yatar mı
Sulari kulundur hey yar sor da sonra git

Kaynak Kişi : Davut Sulari
Derleyen : Muzaffer Sarısözen
Yöre : Erzincan